Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ku pamięci Obrońców Poczty Polskiej

[caption id="attachment_11369" align="aligncenter" width="600"]Ku pamięci Obrońców Poczty Polskiej Jerzy Pinkas / gdansk.pl[/caption]

W dniu wczorajszym funkcjonariusze z Referatu IV zabezpieczali teren cmentarza na gdańskiej Zaspie gdzie odbywały się uroczystości związane z 75. rocznicą rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej.

Upamiętnienie ofiar miało miejsce się w kościele św. Antoniego Padewskiego w Brzeźnie, w Muzeum Poczty Polskiej, a także na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie przy mogile Obrońców Poczty Polskiej. W uroczystościach brał udział m.in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Atak na Pocztę Polską w Gdańsku rozpoczął się o godz. 4:45 równocześnie z ostrzałem Westerplatte. 1 września, o godz. 19 kiedy to Niemcy podpalili placówkę, pocztowcy podjęli decyzję o kapitulacji. 5 paź­dzier­ni­ka 1939 roku, po pro­ce­sie uzna­nym póź­niej za zbrod­nię sądo­wą, Niem­cy roz­strze­la­li obroń­ców gdańskiej Poczty. W 1998 roku Rada Miasta Gdańska przyznała poległym pocztowcom tytuły honorowych obywateli Miasta Gdańska. [gallery link="file" ids="11366,11367,11368"]