Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kradzież piwa

Operator monitoringu wizyjnego ujawnia kradzież na stacji paliw.

W dniu 25 czerwca o godz. 2.30  pracownik monitoringu Straży Miejskiej zaobserwował grupę mężczyzn wybiegającą ze stacji paliw. W związku z tym, że osoby te posiadały przy sobie zgrzewki z piwem i sytuacja ta przypominała ucieczkę, powiadomiono o zaistniałym zdarzeniu najbliższy patrol Policji. Mężczyźni zostali zatrzymani. W toku dalszych czynności ustalono, że przypuszczenia o kradzieży były słuszne. Sprawcy zapłacili za skradziony alkohol, otrzymali mandaty karne po 500 zł i zostali przewiezieni do Pogotowia Socjalnego.