Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrole w Strefie Ograniczonego Ruchu

Strefa Ograniczonego RuchuKontrola abonamentów na wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu.

Straż Miejska kontynuuje kontrole uprawnień na wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu Głównego Miasta. W środę 16 maja, strażnicy wystawili 28 mandatów i pouczyli 30 osób, które bez wymaganego pozwolenia poruszały się pojazdami w wyznaczonej strefie.

Przypominamy, że zakaz ruchu pojazdów w Strefie Ograniczonego Ruchu nie dotyczy posiadaczy abonamentów. Zakaz poruszania się pojazdami nie obowiązuje w tej strefie w weekendy – od piątku godz. 17.00 do poniedziałku godz. 9.00 oraz w dni świąteczne.

Za niezastosowanie się do znaku „zakazu ruchu w obu kierunkach” grozi 5 punktów karnych oraz mandat w wysokości do 500 złotych.