Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kontrole w Strefie Ograniczonego Ruchu

Kontrola abonamentów na wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu.

Straż Miejska przeprowadza kontrole uprawnień na wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu Głównego Miasta. Tylko jednego dnia, w piątek 2 marca 2012 roku, strażnicy wystawili 26 mandatów i pouczyli 23 osoby, które bez wymaganego pozwolenia poruszały się pojazdami w wyznaczonej strefie.

Przypominamy, że zakaz ruchu pojazdów w Strefie Ograniczonego Ruchu nie dotyczy posiadaczy abonamentów. Zakaz poruszania się pojazdami nie obowiązuje w tej strefie w weekendy - od piątku godz. 17.00 do poniedziałku godz. 9.00 oraz w dni świąteczne.

Za niezastosowanie się do znaku "zakazu ruchu w obu kierunkach" grozi 5 punktów karnych oraz mandat w wysokości do 500 złotych (na podstawie art. 92 § 1. Kodeksu wykroczeń: "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego (...) podlega karze grzywny lub nagany").

[gallery link="file" columns="3" include="5421, 5422, 5423"]