Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kontrole targowisk
Kontrole targowisk

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze sprawdzali ważność dowodów legalizacji przyrządów pomiarowych, używanych na stoiskach targowych przy ulicach: Elbląskiej, Chłopskiej oraz Wyspiańskiego.

Kontrole zostały przeprowadzone przy współpracy z inspektorami z Obwodowego Urzędu Miar w Gdańsku. W wyniku podjętych działań stwierdzono szereg nieprawidłowości. Przy ul. Elbląskiej na gdańskim Śródmieściu funkcjonariusze skontrolowali 52 punkty handlowe, nałożyli 7 mandatów karnych oraz udzielili 6 pouczeń. Na targu przy ul. Chłopskiej (Gdańsk – Przymorze) strażnicy objęli swoimi działaniami 55 stoisk, nałożyli 9 mandatów, a także udzielili 1 pouczenia. Na targowisku przy ul.Wyspiańskiego (Gdańsk – Wrzeszcz) mundurowi skontrolowali 25 straganów i nałożyli 5 mandatów karnych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 26 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo o miarach (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636) "kto wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań, podlega karze grzywny".