Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kierowco zwracaj uwagę na znaki!

Autor: Andrzej Hinz
Strażnicy miejscy ponownie przyjrzeli się nieprawidłowemu parkowaniu na osiedlach zlokalizowanych w dzielnicach: Jasień i Kiełpinek. Kontrole prowadzili między innymi na Lawendowym Wzgórzu i Wiszących Ogrodach. Pod koniec stycznia podobne działania odbyły się w dzielnicy Piecki-Migowo.
radiowóz straży miejskiej osiedle mieszkaniowe, znak b-36

Akcja trwała od poniedziałku do czwartku (15-18 lutego). Brało w niej udział 12 patroli z Referatu IV. Jej celem było ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń do minimum. Funkcjonariusze podczas interwencji przypominali kierującym o obowiązku stosowania się do zasad i przepisów.

Na sprawców wykroczeń mundurowi nałożyli 91 mandatów karnych na łączną kwotę 6530 złotych, pouczyli 10 osób oraz skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu. Mundurowi wystawili też 6 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia (są to wezwania do siedziby straży miejskiej, które będą skutkowały mandatami, pouczeniami lub wnioskami do sądu). Na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut założyli 30 blokad.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych w rejonie objętym działaniami należały: niestosowanie się do znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się), parkowanie aut na terenie strefy zamieszkania w miejscach niewyznaczonych (znak D-40) oraz niestosowanie się do znaku P-21 "powierzchnia wyłączona" (parking przy Centrum Handlowym Auchan przy ul. Szczęśliwej).

strażniczka parking znak B-1 zakaz ruchu zaparkowane samochody bloki mieszkalne

W poprzednim miesiącu wzmożonymi kontrolami objęta została dzielnica Piecki-Migowo. W dniach 26-29 stycznia funkcjonariusze z Referatu V podczas działań drogowych założyli 89 blokad, wystawili 78 mandatów karnych na łączną kwotę 4680 złotych, pouczyli 27 osób, skierowali 1 wniosek do sądu oraz wystawili 9 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia.

Podobne działania będą prowadzone w najbliższym czasie także w innych częściach Gdańska.