Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrola punktów skupu złomu

Kontrola punktów skupu złomu

Sprawdziliśmy uczciwość gdańskich przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomów. W trakcie kontroli ujawniliśmy około 5 kg sieci trakcyjnej.

Na podejrzane elementy kolejowe municypalni trafili podczas prowadzonej cyklicznie, kontroli punktów skupu złomu. Wspólnie z przedstawicielami Służby Ochrony Kolei strażnicy sprawdzali, czy przedsiębiorcy przestrzegają wymogów zapisanych w zezwoleniu Prezydenta Miasta Gdańska odnośnie prowadzenia punktów skupu złomu. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w jednym ze złomowców, mieszczącym się na ul. Litewskiej w dzielnicy Gdańsk-Rudniki. Około 5 kg odpadów przypominających miedziane części przewodów jezdnych znaleźliśmy w kontenerze, znajdującym się tuż przy zakładzie. Celem przeprowadzenia analizy pochodzenia znalezionych odpadów sprawa została przekazana Policji – relacjonuje Dorota Gwizdalska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Podczas kontroli punktów skupu złomu strażnicy sprawdzali:
 1. Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Kartoteki ewidencji odpadów,
 3. Dokumenty odbioru odpadów od osób fizycznych,
 4. Umowy na wywóz odpadów komunalnych,
 5. Ważność legalizacji wag,
 6. Sprawozdania z działalności firmy,
 7. Tabliczki informacyjne ( godziny otwarcia zakładu, konieczność legitymowania osób przynoszących metale nie pochodzące z gospodarstw domowych z wyłączeniem puszek),
 8. Cennik,
 9. Oznakowanie siedziby firmy ( umieszczenie szyldu w widocznym miejscu),
 10. Wiedzę właściciela i pracowników o procedurze postępowania w przypadku pojawienia się osób chcących oddać złom niewiadomego pochodzenia,
 11. Stan sanitarno-porządkowy terenu skupu.