Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kontrola oznakowania w rejonach szkół
Znak T-27

Straż Miejska w Gdańsku sprawdza infrastrukturę drogową w pobliżu szkół.

W okresie od 15.04 do 15.05 Referat Profilaktyki we współpracy z Inspektorem ds. ruchu drogowego przeprowadzi kontrolę oznakowania drogowego w rejonie szkół podstawowych. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Podczas kontroli prowadzone będą rozmowy z dyrektorami placówek edukacyjnych oraz przyjmowane uwagi dotyczące poprawy organizacji ruchu i uzupełnienia oznakowania rejonów szkół. Strażnicy będą wskazywać nieprawidłowości do poprawy oraz konieczność zmian w organizacji ruchu, które zapewnią większe bezpieczeństwo dzieci. Straż Miejska będzie przekazywać wnioski o wprowadzenie zmian dyrektorom szkół, zarządcom dróg przyszkolnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego działającej przy Dziale Inżynierii Ruchu ZDiZ w Gdańsku.

Zachęcamy również mieszkańców o przekazywanie Straży Miejskiej informacji o miejscach w okolicach szkół, które wymagają zmian w organizacji ruchu drogowego lub oznakowaniu w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Można je wskazać wypełniając formularz zgłoszeniowy.