Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrola oznakowania nieruchomości

Kontrola oznakowania nieruchomościKolejny raz strażnicy sprawdzą oznakowanie posesji. Kontrole takie odbywają się cyklicznie w różnych częściach Gdańska. Tym razem działania mundurowych będą prowadzone przez pięć dni na terenie Wydziału Centrum.

Jak wiadomo, właściciel lub administrator zabudowanej nieruchomości ma obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku. Jeśli dom stoi z dala od ulicy, oznakowanie musi pojawić się również na ogrodzeniu posesji. Oprócz numeru porządkowego na tabliczce powinna być też nazwa ulicy lub placu.

Posesję trzeba prawidłowo oznakować w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu jej numeru. Jednak nie wszyscy właściciele i administratorzy nieruchomości przestrzegają tego terminu. A o tym jak ważne są tabliczki, nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz próbował trafić pod konkretny adres w nieznanej części miasta. Natomiast dla służb ratunkowych, w przypadku których liczy się czas dotarcia na miejsce, bywa to naprawdę ogromny problem!

Dlatego też strażnicy miejscy nieustannie przypominają o obowiązku właściwego oznakowania posesji. Przeprowadzają też kontrole. Nie chodzi o to, by karać, choć w niektórych przypadkach inaczej się nie da. Mundurowi najczęściej dają właścicielowi nieruchomości czas na uzupełnienie tabliczki i w zdecydowanej większości przypadków to wystarcza (co potwierdzają kolejne kontrole). Jednak nie ze wszystkimi administratorami działek można się skontaktować lub porozumieć.

Art. 64 Kodeksu wykroczeń: § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W ramach poprzedniej akcji, która trwała od połowy września do połowy października ubiegłego roku, strażnicy sprawdzili tysiące posesji na terenie całego Gdańska. Nieprawidłowości stwierdzili w 272 przypadkach. Trzy razy mundurowi nałożyli mandaty karne na łączną kwotę 160 złotych. Było też 177 pouczeń.

Kontrole tabliczek z numerem porządkowym posesji będą prowadzone od poniedziałku 7 marca do piątku 11 marca w godzinach 7:00 – 15:00. Wydział Centrum obejmuje swoim zasięgiem: Śródmieście, Dolne Miasto, Biskupią Górkę, Aniołki, Suchanino, Siedlce oraz Wzgórze Mickiewicza.

Czytaj także: - Sprawdziliśmy oznakowanie posesji - Numery posesji do kontroli