Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrola gdańskich kierowców

Kontrola gdańskich kierowców

Straż Miejska w Gdańsku wraz z Centralą Ruchu ZTM w Gdańsku rozpoczęli kontrole kierowców.

Dzisiaj tj. 25 listopada rozpoczęła się wspólna akcja kontroli gdańskich kierowców, mająca na celu zmniejszenie skali popełnianych wykroczeń drogowych na terenie miasta Gdańska.  Kontrola oprócz kierujących pojazdami osobowymi obejmie kierowców prowadzących ciężarówki, autobusy czy busy. Kontrolujący sprawdzają, czy kierowcy stosują się do znaków pionowych i poziomych, obowiązujących na terenie miasta Gdańska, w szczególności zakaz zatrzymywania się, zakaz postoju, miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Nieprawidłowe parkowanie pojazdu może utrudnić przejazd innym kierowcom i całkowicie zablokować  ruch drogowy.

Straż Miejska w Gdańsku zachęca wszystkich kierowców obecnych na gdańskich ulicach do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.

Akcja prowadzona będzie przez cały najbliższy tydzień i zakończy się w piątek 29 listopada.