Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrola działek w Gdańsku Brzeźnie

Kontrola działek w Gdańsku Brzeźnie

Strażnicy Miejscy udzielili asysty pracownikom MOPR podczas kontroli działek.

Kontrola działek była reakcją na informację z Biura Rzecznika Praw Dziecka jakoby na terenie ogrodu działkowego „Przyszłość” w Gdańsku Brzeźnie przebywały zaniedbane osoby małoletnie. W liście do Rzecznika Gdańszczanie pytali się, co na terenie ogrodu robią małe dzieci i czy urzędnicy pozwalają na wychowanie dzieci w takich warunkach. Twierdzili, że Straż Miejska w ogóle nie wkracza na ten teren.

W dniu 04 marca strażnicy Referatu Dzielnicowego III udali się na teren Ogrodu Działkowego „Przyszłość”, gdzie razem z pracownikami MOPR-u, 3 f-szami Policji oraz przedstawicielami w/w Ogrodu Działkowego sprawdzili, w jakich warunkach przebywają tam nieletnie dzieci. W wyniku kontroli okazało się, że na terenie działek mieszkają 4 rodziny, mające dzieci, co do których pracownicy socjalni nie mieli żadnych zastrzeżeń.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób nieletnich prosimy o zgłoszenie sprawy na numer alarmowy 986.