Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Konkurs wiedzy o straży miejskiej

Konkurs wiedzy o straży miejskiej”Znasz straż? Sprawdź się!”. Nie znasz? Poznaj… Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o naszej formacji. Test zawiera 15 pytań jednokrotnego wyboru. Osoby, które poradzą sobie z nim najlepiej i najszybciej, zostaną zaproszone do udziału w finale. Laureaci mogą oczywiście liczyć na nagrody rzeczowe.

Pierwszy etap konkursu to właśnie test, który trzeba rozwiązać online na stronie internetowej. Pytania będą dostępne do poniedziałku 23 listopada 2015 roku. Dotyczą między innymi uprawnień strażników oraz historii formacji.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę liczbę prawidłowych odpowiedzi. Kolejnym kryterium będzie czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia testu (kliknięcie przycisku „Start”) do chwili wysłania wypełnionego formularza (kliknięcie przycisku „Wyślij”).

TU ZNAJDZIESZ PYTANIA KONKURSOWE

Finał konkursu odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 54/60. Do udziału w nim zaproszone zostaną (drogą elektroniczną lub telefoniczną) te osoby, które w pierwszym etapie uzyskały najlepsze wyniki. Podczas finału jego uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania.

REGULAMIN KONKURSU

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku.