Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Konkurs na prowadzenie bufetu w siedzibie Straży Miejskiej

BufetStraż Miejska w Gdańsku ogłasza konkurs na najem pomieszczeń w celu prowadzenia bufetu pracowniczego.

Najem dotyczy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, o łącznej powierzchni użytkowej 68,37 m². Klientami bufetu będą pracownicy oraz interesanci. Oferty należy złożyć do dnia 11.05..2012 r. do godz. 15.00.

Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w dokumentach poniżej:

Ogłoszenie Regulamin konkursu ofert Załącznik 1 - Wykaz wyposażenia bufetu Załącznik 2 - Formularz oferty Załącznik 3 - Oświadczenie Załącznik 4 - Umowa

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania konkursowego