Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Konkurs na najlepsze graffiti

Konkurs na najlepsze graffiti „WIEM – NIE NISZCZĘ, TWORZĘ”

Rozpoczynamy konkurs, którego finał będzie miał miejsce podczas imprezy plenerowej promującej sztukę graffiti na obszarze Gdańska. Na zaplanowanej na wrzesień imprezie drużyny z gdańskich gimnazjów i szkół średnich wykonają graffiti na ścianach tunelu łączącego Długie Ogrody z Podwalem Przedmiejskim. Prace młodzieży ocenią artyści związani z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Uczestnicy muszą opracować i złożyć projekt swojego graffiti do 11 września. To początek programu zapoznawania społeczności naszego miasta ze sztuką graffiti.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz

Partnerzy: Gdańsk i Metropolia Gdańska Europejska Stolica Kultury 2016

Sztuka Graffiti „Gdańsk -  Europejską Stolicą Kultury”

Organizatorzy:

 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku
 • Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku

Termin dostarczenia zgłoszeń:

 • do 19.06.2009 osobiście lub listownie do sekretariatu Gimnazjum nr 20 im. Hanzy, ul. Zgody II/6, 80-380 Gdańsk, tel. 058 553-59-34, fax; 058 558-44-03
 • finał konkursu Graffiti odbędzie się 18.09.2009 (piątek) w godz. 9:30–19:00 (miejsce wykonania projektu – ściany tunelu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie i Długie Ogrody przy stadionie GKS Wybrzeże)

Termin dostarczania projektów do 11.09.2009 r na powyższy adres

Cele projektu:

 • wspieranie integracji społecznej
 • legalne graffiti
 • przełamanie monotonii i szarości miejskich zakątków
 • uświadomienie społeczności, że graffiti to nie tylko wypisane na klatce, tunelu, na ścianach wulgarne słownictwo
 • przełamanie stereotypów

Adresaci: Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Warunki uczestnictwa:

 • Format projektu  A3 lub A4
 • Technika dowolna
 • W pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa

Na odwrocie pracy należ zapisać:

 • imię
 • nazwisko
 • szkoła
 • wiek

Regulamin konkursu:

 1. Selekcji nadesłanych do konkursu projektów oraz ocenę wykonanych prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
 2. W pierwszej kolejności oceniane będą: -styl, -pomysł, -jakość.
 3. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów składających się z maksymalnie 5 osób, które zostaną zaproszone na warsztaty do Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.
 4. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione najpóźniej do 20.06.2009 r. pocztą elektroniczną bądź telefoniczne.
 5. Zakwalifikowane zespoły mają obowiązek stawić się na miejscu konkursu (w tunelu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie i Długie Ogrody od strony stadionu GKS  Wybrzeże) dnia 18.09.2009 do godz. 9.30. W przypadku nie stawienia się zespół zostanie wykluczony z konkursu.
 6. Organizator zapewnia: fartuchy, maski ochronne, farby (prosimy wyszczególnić kolory w formularzu zgłoszenia) oraz zapewnia miejsce do malowania graffiti.
 7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu techniką wideo oraz publikacji w środkach masowego przekazu bez roszczeń finansowych ze strony wykonawców. Organizator zastrzega sobie również prawo do korzystania z danych osobowych uczestników.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie projektu.

Koordynatorzy projektu:

 • Emilia Stepan 696-052-989 Staż Miejska
 • Grzegorz Kalisz 509-384-096 Straż Miejska
 • Hanna Lubert-Miodek 503-018-669 Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
 • Mikołaj Jurkiewicz 503-948-891 Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.