Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Konkurs graffiti "Wiem - nie niszczę, tworzę"

Rozpoczynamy II edycję konkursu skierowanego do młodych gdańskich artystów zainteresowanych sztuką graffiti.

Plenerowy finał konkursu odbędzie się 18 czerwca bieżącego roku w przejściu podziemnym przy hali ETC na Zaspie, gdzie  finaliści będą wykonywać swoje projekty na ścianach tunelu. Termin złożenia projektów mija 5 czerwca. Ostateczny termin chęci uczestnictwa należy zgłaszać do 30 maja. Organizatorzy: - Straż Miejska w Gdańsku- Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku- Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku

Cele projektu:

 • Wspieranie integracji społecznej
 • Zapoznanie ze sztuką street artu i murales
 • przełamanie monotonii i szarości miejskich zakątków
 • Uświadomienie społeczności, że niechlujnie wypisywane wulgaryzmy to nie jest sztuka graffiti
 • Przełamanie stereotypów

Adresaci:

 • Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Warunki uczestnictwa:

 • Format projektu  A3 lub A4
 • Technika dowolna
 • W pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa

Na odwrocie pracy należ zapisać:

 • Imię i nazwisko
 • Szkoła
 • Wiek

Termin dostarczenia zgłoszeń:

30.05.2010

Termin dostarczenia projektów:

05.06.2010

Zgłoszenia i projekty należy dostarczyć osobiście lub listownie do  sekretariatu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. 058 305 40 50, fax 058 305 26 80, email: office@laznia.pl Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs Graffiti „Wiem- Nie niszczę, Tworzę.” odbędzie się 18. 06.2010r. (piątek). w godz.9.30 – 19:00 , w tunelu na Zaspie przy Centrum Handlowym ETC.
 2. Selekcji nadesłanych do konkursu projektów oraz ocenę wykonanych prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 3. W pierwszej kolejności oceniane będą: - styl, - pomysł, - jakość.
 4. Wybrane ekipy zostaną zawiadomione do 11.06.2010  pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Organizator powiadamia jedynie ekipy, które zostały zakwalifikowane do konkursu.
 5. Zakwalifikowana ekipa ma obowiązek stawić się na miejscu konkursu w godz. 9.30 . W przeciwnym wypadku uczestnicy zostają wykluczeni z konkursu.
 6. Organizator zapewnia: farby, fartuchy, maski ochronne (prosimy wyszczególnić kolory w formularzu zgłoszenia) oraz zapewnia miejsce do malowania graffiti.
 7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu techniką wideo oraz publikacji w środkach masowego przekazu bez roszczeń finansowych ze strony wykonawców. Organizator zastrzega sobie również prawo do korzystania z danych osobowych uczestników.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie wszystkich pól formularza i podanie danych osobowych.

Koordynatorzy projektu:

 • Mikołaj Robert Jurkowski 0583054050 office@laznia.pl Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”
 • Hana Lubert-Miodek 58553934 gim20sekretariat@wp.pl Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
 • Agnieszka Solecka 583013011 wew.16 lub 117 profilaktyka@strazmiejska.gda.pl Straż Miejska w Gdańsku

Patronaty honorowe:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz
Do pobrania: konkurs graffiti