Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Koniec nielegalnych ''potykaczy''

Koniec nielegalnych ''potykaczy''Stojaki reklamowe nielegalnie rozstawione wzdłuż Traktu Królewskiego (ul. Długa i Długi Targ) zostały usunięte dzięki sprawnej współpracy funkcjonariuszy z Referatu I, Zarządu Dróg i Zieleni oraz firmy porządkującej miasto.

Akcja została przeprowadzona w dniu wczorajszym o godzinie 11:00. W jej wyniku usunięto około 25 nielegalnie ustawionych szyldów reklamowych szpecących centrum miasta.

Przypominamy, że bezprawne stawianie tego typu reklam jest naruszeniem art. 63a Kodeksu wykroczeń (''Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny od 20 do 500 zł.'').

Osoby zainteresowane uzyskaniem pozwolenie na postawienie stojaka z reklamą zachęcamy do kontaktu z Referatem Estetyzacji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku.