Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Komunikat w sprawie uszkadzania blokad samochodwych

Straż Miejska informuje, że wszelkie uszkodzenia blokad samochodowych umyślne i nieumyślne, bądź też ich zabór podlega ściganiu.

W takim przypadku sprawca jest ukarany nie tylko za wykroczenie związane z nieprzestrzeganiem przepisów drogowych, ale również za powstałe straty. Wartość strat determinuje czy są one wykroczeniem, czy przestępstwem.