Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Komunikat dotyczący kradzieży i uszkadzania blokad samochodowych

Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych jest parkowanie niezgodne z przepisami. W ramach akcji dyscyplinowania kierowców Straż Miejska w Gdańsku coraz częściej stosuje urządzenia blokujące koła pojazdów. Niestety, zdarzają się próby uszkadzania lub kradzieży blokad samochodowych.

Informujemy, że za założenie blokady nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Sprawca odpowiada tylko i wyłącznie za popełnione przez niego wykroczenie drogowe. Jednak w przypadku uszkodzenia lub kradzieży blokady sprawca jest ukarany nie tylko za wykroczenie związane z nieprzestrzeganiem przepisów drogowych, ale również za powstałe straty. Wartość strat determinuje czy są one wykroczeniem, czy przestępstwem.Strażnicy zakładający urządzenie blokujące każdorazowo dokonują dokumentacji fotograficznej, co w przypadku kradzieży  blokady umożliwia zidentyfikowanie właścieciela pojazdu. Przypominamy, że zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.