Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kolekcjoner gaśnic

Monitoring wypatrzył wandali demolujących wagon kolejowy. Chwilę później zostali zatrzymani przez patrol SOK i policji.

W dniu 22 maja o godz. 22.45 strażniczka miejska, pełniąca służbę w studiu monitoringu wizyjnego Dworca Głównego PKP, zauważyła grupę 4 mężczyzn spożywających na peronie alkohol. Po chwili weszli oni do stojącego pociągu i zaczęli go demolować. Jeden z nich zaczął w środku załatwiać potrzeby fizjologiczne, kolejny usiłował podpalić wagon. Gdy w pewnym momencie jeden z mężczyzn wysiadł na peron z 6 kilogramową gaśnicą wpadł w ręce patrolu Policji i SOK, który został  zawiadomiony przez strażników z monitoringu. Trójka sprawców została ukarana 500 złotowymi mandatami, wobec jednego z wandali skierowano wniosek do sądu. Sprawca kradzieży gaśnicy tłumaczył funkcjonariuszom „że zbiera gaśnice i bardzo chciał mieć w kolekcji również gaśnicę kolejową”.