Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kolejna kontrola oznakowania posesji

Kolejna kontrola oznakowania posesjiTrwa sprawdzanie oznakowania posesji na Wzgórzu Mickiewicza. Działania prowadzone są od poniedziałku 5 grudnia w porozumieniu z radą dzielnicy. Strażnicy miejscy z Referatu V kontrolują, czy każda nieruchomość jest oznaczona widoczną tabliczką z numerem porządkowym, tak jak wymaga tego prawo.

Właściwe oznakowanie jest niezwykle istotne między innymi dla służb ratunkowych, które spieszą z pomocą. Ma też znaczenie dla każdego, kto w nieznanej okolicy próbuje trafić pod konkretny adres.

Obowiązki właściciela posesji w zakresie oznakowania posesji określa art. 64 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Podobne akcje gdańscy strażnicy prowadzą cyklicznie we wszystkich dzielnicach.

Czytaj także: - Numery posesji sprawdzone - Kontrola oznakowania nieruchomości   - Sprawdziliśmy oznakowanie posesji - Numery posesji do kontroli