Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Klatka to nie noclegownia
Klatka to nie noclegownia

W dniu 5 marca Referat V przeprowadził kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych.

Działania funkcjonariuszy odbyły się w oparciu o zgłoszenia, które napływały do LWSM Morena i dotyczyły przebywania osób bezdomnych w klatkach schodowych. Osoby bez dachu nad głową często traktowały te pomieszczenia jako miejsca do spania. Sytuacji tej nie akceptowali lokatorzy budynków, którzy skarżyli się na uciążliwości jakie wynikają z zasiedlenia klatek przez niechcianych gości.

W dniu 05.03.2014 w godz. 18:00-19:30 patrol strażników z Referatu V obejmującego swoim zasięgiem m.in Chełm, Ujeścisko oraz Kokoszki wspólnie z wolontariuszami z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przeprowadzili szczegółową kontrolę wszystkich klatek schodowych w budynkach: Piecewska 18, Piecewska 20, Gojawiczyńskiej 4, Nałkowskiej 4, Wileńska 61 oraz Zabłockiego 2.

W wyniku kontroli nie stwierdzono przebywania oraz śladów bytowania osób bezdomnych w w/w budynkach.

Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców Gdańska i prosimy o zgłaszanie pod numer interwencyjny 986 miejsc przebywania osób bezdomnych.