Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kierunek szacunek

Straż Miejska wsparła kampanię społeczną promującą pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego.

Wśród uczestników ruchu miejskiego można wyodrębnić trzy główne kategorie: piesi, rowerzyści i kierowcy. Na szczęście nie jesteśmy stale przypisani do jednej grupy i „na własnej skórze” codziennie doświadczamy, że perspektywa zmienia się w zależności od tego czy w danym momencie maszerujemy czy też jedziemy autem. Kampania „Kierunek szacunek” ma zwrócić uwagę na fakt, że komfort w użytkowaniu wspólnej przestrzeni publicznej leży w przyjęciu otwartej i opartej na szacunku postawy.

Główną platformą wymiany doświadczeń jest strona internetowa www.kierunekszacunek.pl, gdzie każdy może zostać współtwórcą kodeksu kulturalnych zasad ruchu, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i atmosfery na drogach. Do wzajemnego szacunku na chodnikach i ulicach zachęcać ma również profil na facebooku, spoty oraz naklejki z logiem kampanii, które sympatycy akcji będą mogli umieszczać na swoich pojazdach.

[gallery include="6716" link="file" columns="1"]
Organizator:
Urząd Miejski w Gdańsku w ramach realizacji projektu MIMOSA CIVITAS Plus
Partnerzy:
  • Straż Miejska w Gdańsku
  • Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
  • Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku
  • Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  • Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Studio A-propos
Więcej na temat akcji na:
Facebook Youtube

Kampania "Kierunek szacunek" realizowana jest w ramach projektu Mimosa „Wprowadzenie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju”, który jest częścią inicjatywy Civitas Plus.