Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jesienne porządki, czyli gdzie wyrzucać liście

jesienne_porzadki

Jesienne sprzątanie chodników przy posesjach to nie tylko kwestia estetyki, ale też odpowiedzialności prawnej właścicieli. Przechodzień, który poślizgnie się - na przykład na niesprzątniętych liściach - i dozna jakiegoś urazu, może później żądać odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, a nawet wypłacania renty.

Jak pozbyć się liści, które opadły z drzew? To proste. Wystarczy je zgrabić i wyrzucić do pojemnika na odpady mokre. Jeżeli liści jest dużo, należy zebrać je do worków, a związane worki ułożyć przy pojemniku na odpady mokre (ewentualnie w tak zwanym punkcie gromadzenia odpadów, czyli w miejscu, z którego odbierane są śmieci).

W sytuacji, gdy liści jest bardzo dużo, można skontaktować się z firmą wywożącą śmieci i poprosić o dostarczenie kontenera. Zapotrzebowanie na kontener trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej, na 7 dni przed planowanym sprzątaniem. Kontener zostanie podstawiony na 48 godzin, po upływie tego czasu zostanie odebrany. Załadowaniem liści do kontenera musi zająć się właściciel punktu gromadzenia odpadów, firma wywozowa nie ma takiego obowiązku.

O obowiązkach właścicieli posesji mówi Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

  Firmy wywozowe w Gdańsku:
  • PRSP S.A. - nbinkowska@prsp.com.pl, tel. (58) 309-00-00 wew. 333,
  • Remondis sp. z o.o. - danuta.wysocka@remondis.pl, tel. (58) 782-28-70.
  Na podstawie informacji od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.