Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jesienne porządki

Jesienne porządki

Okres letni definitywnie zmierza ku końcowi co znaczy, że na chodnikach, skwerach parkach, a także przy posesjach pojawi się pokaźna ilość liści. Warto pamiętać, że ich sprzątnięcie to nie tylko kwestia estetyki, ale również odpowiedzialności prawnej.

Instrukcja dotycząca postępowania z liśćmi, które często i gęsto w najbliższych tygodniach będą spadać z drzew jest prosta. Wystarczy wziąć grabie, uformować niedużą górkę, a następnie wrzucić ją do pojemnika na odpady mokre. Oczywiście może się zdarzyć, że liści będzie naprawdę dużo – wtedy warto wyposażyć się w worek, który po napełnieniu należy związać i pozostawić przy pojemniku.

Jeżeli worki i pojemniki to za mało, aby uporać się z liśćmi to warto wiedzieć, że istnieje możliwość skontaktowania się z firmą wywożącą śmieci i poprosić o dostarczenie kontenera. Zapotrzebowanie na taką usługę trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej, na 7 dni przed planowanym sprzątaniem. Kontener zostanie podstawiony na 48 godzin, po upływie tego czasu zostanie odebrany. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Czyste Miasto.

Szczegóły dotyczące obowiązków właścicieli posesji można znaleźć w poniższych aktach prawnych:

  1. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.