Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jarmark św. Dominika - zmiany w organizacji ruchu

W związku z montażem i demontażem infrastruktury oraz funkcjonowaniem tegorocznego Jarmarku św. Dominika nastąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta.Zmiany obowiązywać będą od  24 lipca (godz. 6.00) do 26 sierpnia (godz. 18.00). Zakres zmian:
 1. ul. Szeroka będzie ulicą bez przejazdu,
 2. na ul. Św. Ducha, na odc. od ul. Kołodziejskiej do Targu Drzewnego, obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy,
 3. wjazd na teren Starego i Głównego Miasta  dla osób uprawnionych, odbywać się będzie ulicami: Szeroką, Złotników, Św. Ducha, Kozią,
 4. wyjazd z terenu Starego i Głównego Miasta odbywać się będzie ulicami: Kozią, Św. Ducha.
 5. Dla funkcjonowania straganów jarmarkowych:
  • od dnia 24 lipca od godz. 6.00 do dnia 26 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego fragmentu ul. Szerokiej od Żurawia do ul. Grobla I i II,
  • od dnia 26 lipca od godz. 9.00 do dnia 24 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego kolejnego fragmentu ul. Szerokiej od ul. Grobla I i II do ul. Złotników,
  • od dnia 28 lipca od godz. 6.00 do dnia 15 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego Targu Węglowego,
  • od dnia 29 lipca od godz. 6.00 do dnia 23 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego ul. Pocztowej,
  • od dnia 28 lipca od godz. 6.00 do dnia 23 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego ul. Kołodziejskiej,
  • od dnia 27 lipca od godz. 9.00 do dnia 24 sierpnia wyłączone zostaną z ruchu ogólnego ulice Grobla  II,
  • od dnia 27 lipca od godz. 9.00 do dnia 23 sierpnia wyłączone zostaną z ruchu ogólnego ulice Grobla  III i IV,
  • od dnia 25 lipca od godz. 9.00 do dnia 26 sierpnia nastąpi wyłączenie z ruchu ogólnego ul. św. Ducha ( od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej),
  • od dnia 28 lipca od godz. 9.00 do dnia 24 sierpnia zostanie wyłączona z ruchu ogólnego ulica: Świętojańska, na odc. od ul. Warzywniczej do ul. Grobla,
  • od dnia 29 lipca od godz. 9.00 do dnia 23 sierpnia zostanie wyłączona z ruchu ogólnego ulica: Straganiarska, na odc. od ul. Warzywniczej do ul. Grobla,
  • od dnia 28 lipca od godz. 9.00 do dnia 23 sierpnia wyłączone zostaną z ruchu ogólnego ulice: Świętojańska, na odc. od ul. Warzywniczej do ul. Grobla,
  • od dnia 29 lipca od godz. 9.00 do dnia 24 sierpnia zostaną wyłączone  z ruchu ogólnego ulice: Pańska  i Węglarska.