Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jarmark św. Dominika rozpoczęty

W sobotę ruszył Jarmark Dominikański, największa w Polsce plenerowa impreza handlowo-kulturalna.

Spokoju na tej trzytygodniowej imprezie pilnuje między innymi Straż Miejska. Jak co roku, celem wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa uczestników jarmarku, zwiększyliśmy ilość patroli w rejonach Starego i Głównego Miasta.

Choć minęły dopiero dwa dni jarmarku, strażnicy z Wydziału Centrum już odnotowują większą liczbę podjętych interwencji. W niedzielę 26 lipca o godzinie 18.20 patrol 107 ujął cztery osoby, dewastujące pojazdy zaparkowane przy ulicy Gnilnej. Niecałą godzinę później Patrol 221 ujął trzech mężczyzn, którzy dopuścili się kradzieży automatu z zabawkami na ulicy Garbary. Sprawców obydwu zdarzeń przekazano Policji.