Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jarmark św. Dominika

31 lipca rozpoczyna się Jarmark św. Dominika. Na Starym i Głównym mieście będzie można spotkać 10-11 patroli dziennie.

Straż Miejska w Gdańsku będzie całodobowo patrolować ulice w trakcie weekendów oraz w godzinach 7 – 22 w pozostałe dni tygodnia. Priorytetem Straży jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, w związku z czym apelujemy o parkowanie pojazdów na wyznaczonych parkingach.

Jarmark to też żniwa dla kieszonkowców, dlatego szczególną uwagę należy zwracać na to, gdzie chowamy pieniądze. Nie eksponujmy zawartości portfeli i nie nośmy ich w łatwo dostępnych miejscach, np. w tylnych kieszeniach spodni. Ponadto, należy zwracać uwagę na pozostawione, podejrzane przedmioty. Telefon interwencyjny Straży Miejskiej – 986.