Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jarmark Dominikański A.D. 2011 zakończony

W porównaniu z ubiegłym rokiem, 751 Jarmark Dominikański był nieco spokojniejszy.

W okresie Jarmarku Świętego Dominika, od 30 lipca do 21 sierpnia 2011 roku strażnicy miejscy podjęli łącznie 3460 interwencje w odniesieniu do sprawców wykroczeń. Podczas całej imprezy wykonano 103 patrole piesze, 88 zmotoryzowanych, 11 wodnych, 12 na skuterach, 4 rowerowe oraz 3 na motorach. Strażnicy patrolowali ulice w godzinach 7 – 22. Na Starym i Głównym mieście średnio można było spotkać 10-11 patroli dziennie. Liczba podjętych interwencji Jarmark 2001-2011 W stosunku do sprawców wykroczeń:
  • pouczono 952 osoby,
  • w 1195 przypadkach zastosowano karą grzywny w postaci mandatów karnych, na łączną kwotę 52.035 zł.,
  • w stosunku do 69 osób wystosowano zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu pod nieobecność sprawcy
  • notatki na wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdańsku sporządzono w stosunku do 14 osób,
  • w 20 przypadkach interwencję zakończono przewiezieniem osoby do Pogotowia Socjalnego,
  • założono 70 urządzeń blokujących koła,
  • odholowano 40 pojazdy.
Sposób zakończenia interwencji Jarmark 2011