Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jaka powinna być gdańska Straż Miejska

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do dyskusji prowadzonej na blogu Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza pt. „Jaka powinna być gdańska Straż Miejska” chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie wyrażone opinie.

Straż miejska pełni służebną rolę wobec mieszkańców. Porządek publiczny, a co za tym idzie - jakość pracy strażników, zależy przede wszystkim od wzajemnych relacji straży ze społecznością lokalną. Chciałbym, aby zapoczątkowany przez Pana Prezydenta dialog nie miał charakteru jednorazowego lecz był kontynuowany. Dlatego też, zanim odpowiem na Państwa pytania chciałbym zachęcić do wyrażania swoich poglądów, które proszę kierować bezpośrednio na mój adres: komendantsm@strazmiejska.gda.pl.

Polemika na temat straży wykazała, że znajomość kompetencji i uprawnień straży wśród mieszkańców Gdańska jest niewystarczająca. Dalsza debata nad rolą i miejscem straży miejskiej w przyszłości jest konieczna. Niemniej jednak już dziś, analizując wypowiedzi internautów, nie pozostaję bierny na ich uwagi. Pierwszą ze zmian jakie zamierzam dokonać będzie przedefiniowanie priorytetów działania. Kolejną - wdrożenie programu „Strażnik osiedlowy”, w którym znany z imienia i nazwiska strażnik będzie partnerem dla mieszkańców oraz rad osiedli. Dodatkowo zamierzam zwiększyć ilość szkoleń dla funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem kursów nakierowanych na rozwój umiejętności interpersonalnych.

Straże miejskie w Polsce działają w oparciu o Ustawę o strażach gminnych, która jasno definiuje zadania strażników. Powyższa ustawa oraz akty prawa miejscowego określają główne obszary działania gdańskiej Straży Miejskiej. Są to przede wszystkim walka o poprawę czystości, dyscyplinowanie właścicieli psów, ograniczenie nielegalnego handlu oraz wykroczeń drogowych, a także przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych. Niezmiernie istotnym polem naszej aktywności jest działalność profilaktyczna, poprzez którą staramy się kształtować postawy prospołeczne, prozdrowotne i proekologiczne oraz poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za stan porządku publicznego w społecznościach w których żyją.

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak

Przejdź do komentarzy i odpowiedzi do tematów poruszanych podczas dyskusji: „Jaka powinna być gdańska Straż Miejska?”