Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jak pozbyć się choinki?

Jak pozbyć się choinki?

Wiele osób nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez żywej choinki w mieszkaniu. Przez pewien czas wystrojone drzewko cieszy domowników, a potem staje się niepotrzebne i trzeba coś z nim zrobić. Nie każdy wie co…

A tymczasem sprawa jest prosta. Niepotrzebne już choinki będą odbierane w Gdańsku z punktów gromadzenia odpadów do 15 lutego. Drzewko, lub to co niego zostało, należy zostawić przy altanie śmietnikowej w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Kwestię utylizowania choinek reguluje uchwała nr XXXII/683/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr XXXII/684/12 RMG z dnia 29 listopada 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.