Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jak dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miast Europy?

Uczestnicy konferencji EFUS26 lutego w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja "Metody i narzędzia kształtowania samorządowej polityki prewencyjnej". W spotkaniu wzięło udział ponad 30 samorządowców m.in. z Krakowa, Szczecina i Wrocławia. Uczestnicy dyskutowali o audytach bezpieczeństwa oraz możliwościach współpracy w ramach Europejskiego Forum na rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (EFUS).

Spotkanie miało dwa główne wątki: lokalne audyty bezpieczeństwa i tworzenie ram współpracy dla samorządów chcących wspólnie kształtować bezpieczeństwo i porządek publiczny. Gospodarzami moderującymi spotkanie byli Tadeusz Bukontt dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Leszek Walczak przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska w EFUS. W pierwszej części spotkania uczestnicy dyskutowali na temat samorządowych działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konferencję rozpoczął dr Sohail Husain dyrektor Analytica Consulting Services z Wielkiej Brytanii, który przedstawił uczestnikom podstawowe korzyści płynące z budowania prewencji w oparciu o empiryczne dane pozyskiwane od społeczności lokalnych. Temat został rozwinięty przez pana Sebastiana Sperbera z Europejskiego Forum na rzecz Bezpieczeństwa w Miastach, który zapoznał uczestników z praktycznymi sposobami prowadzenia lokalnych audytów bezpieczeństwa na przykładzie projektu „Audyty” realizowanego przez EFUS w latach 2013-2016. Próbą przekucia zdobytej wiedzy w praktykę były warsztaty przeprowadzone przez trójkę pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Katarzynę Jurzak-Mączkę, Jakuba Mączkę i Piotra Mączyńskiego, podczas których uczestnicy zapoznali się z praktycznymi sposobami prowadzenia audytów bezpieczeństwa na przykładzie działań „Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie”. Porozumienie zostało zawarte w styczniu 2014 roku i od tego czasu skutecznie wspiera działania w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa. Audyty bezpieczeństwa pozwalają monitorować potrzeby społeczności lokalnych i skracają dystans jaki dzieli strażników od mieszkańców - mówił Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Dzięki temu mieszkańcy, mogą być współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i porządek w swoich dzielnicach. A to jest klucz do miejskiego bezpieczeństwa w XXI wieku  - podsumował Komendant.

Drugim, nie mniej ważnym, obszarem konferencji było przybliżenie polskim samorządowcom korzyści płynących ze współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Temat ten został zainicjowany przez dr Martina Schairera Wiceprezydenta Miasta Stuttgart i przewodniczącego Niemieckiej platformy w EFUS. Następnie Sebastian Sperber zaprezentował w jaki sposób EFUS od ponad 20 lat koordynuje współpracę ponad 270 samorządów w obszarze budowania bezpieczeństwa w miastach. Ostatnim etapem spotkania była dyskusja podczas której zastanawiano się nad określeniem możliwych form współpracy między polskimi samorządami w obszarze bezpieczeństwa miejskiego. Uczestnicy debatowali m.in. o najlepszych praktykach, wymianie doświadczeń i wspólnym realizowaniu projektów w oparciu o środki unijne. Wypracowano również treść listu intencyjnego, który ma służyć budowaniu partnerstwa na rzecz powstania polskiej sieci miast współpracujących w dziedzinie bezpieczeństwa miejskiego.

Podsumowaniem konferencji były słowa Wiceprezydenta Gdańska Andrzej Bojanowskiego, który również uczestniczył w spotkaniu - Rewelacyjny pomysł na debatę o forum bezpiecznych miast. Prewencja jest mniej kosztowna niż inne strategie i przez to bardziej opłaca się zarówno w wymiarze ludzkim jak i ekonomicznym - zakończył Wiceprezydent.

Konferencja odbyła się w ramach projektu "Audyty", który współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu finansowego "Zapobieganie i walka z przestępczością" (ISEC- 2011).

[gallery link="file" ids="14032,14033,14034"]