Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

IV edycja programu „Bezpieczny Senior”

IV edycja programu „Bezpieczny Senior”

Rozpoczęła się czwarta edycja programu profilaktycznego – „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Niestety, są oni w dużym stopniu narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia jak również braku czujności i dbałości o bezpieczeństwo osobiste. Często słyszymy o napadach, kradzieżach czy wyłudzeniach, których ofiarą padają osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza te mieszkające samotnie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców Gdańska Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku utworzył program profilaktyczny poświęcony bezpieczeństwu osób starszych.

Program „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior” prowadzony jest od 2011 roku, w międzyczasie ponad 100 seniorów poszerzyło swoją wiedzę i  umiejętności związane z samoobroną. Pomysłowe przedsięwzięcie zostało docenione i nagrodzone przez mieszkańców Gdańska. 21 czerwca 2013r. Komisja pierwszej edycji konkursu „Aktywni Seniorzy”, wspólnej inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Seniorów „Starsi”, przyznała Straży Miejskiej w Gdańsku I miejsce w kategorii Projekt / inicjatywa za autorskie i kreatywne podejście do realizacji działań skierowanych do seniorów.

Program „Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior” prowadzony jest przy współpracy z gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku.