Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Informacja i apel w sprawie pirata na starówce

W związku z zakłóceniami spokoju przez samozwańczego pirata na starówce Straż Miejska w Gdańsku zwraca się do mieszkańców z informacją i apelem.

Zdarzają się sytuacje, w których strażnicy miejscy muszą schwytać sprawcę czynu zakazanego na gorącym uczynku. Jednak strażnicy nie zawsze są świadkami wykroczenia. Około stu funkcjonariuszy Straży Miejskiej musi zapewnić spokój i porządek w blisko półmilionowym mieście. Dlatego tak ważne są zeznania osób poszkodowanych. Gdy patrol przyjeżdża na miejsce interwencji, pirat zmienia swoje zachowanie, nagle staje się spokojny i strażnicy nie mają podstaw, żeby go ukarać; zgodnie z prawem mogą jedynie przeprowadzić pouczającą rozmowę. Również nagrania z monitoringu miejskiego nie są wystarczającym dowodem. Bezkarność pirata skończyłaby się, gdyby osoba poszkodowana zaświadczyła – w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej – że została poszkodowana przez tego właśnie pirata. Takie są wymagania obowiązującego prawa.

Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców, którzy padli ofiarą wulgarnego czy agresywnego zachowania korsarza, aby nie tylko zgłaszali sprawę odpowiednim służbom (Straży Miejskiej lub Policji), ale też zeznawali w sytuacji, gdy poczuli się osobiście poszkodowani.

Jednocześnie przypominamy, że Straż Miejska jest powołana do ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123 poz. 779). W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej właściwym adresatem zgłoszenia jest Policja.

W stosunku do fałszywego pirata strażnicy miejscy mogą zastosować następujące artykuły Kodeksu wykroczeń.

Art. 51. [Zakłócenie spokoju] „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Art. 140. [Nieobyczajny wybryk] „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Art. 141. [Używanie nieprzyzwoitych słów] „Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.