Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pamiętaj o maseczce!

Autor: Andrzej Hinz
Na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wiąże się to między innymi z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji miejskiej. W poprzednim tygodniu strażnicy rozdawali maseczki w autobusach i tramwajach oraz przypominali o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
strażnicy w tramwaju pasażerowie.JPG

Wzmożone kontrole w środkach komunikacji miejskiej trwały przez dwa dni (9-10 października). Brało w nich udział 6 patroli z Referatu Profilaktyki. Podczas swoich działań funkcjonariusze sprawdzali, czy pasażerowie stosują się do obowiązujących wymogów sanitarnych i używają środków ochrony osobistej.

Osobom, które takiej ochrony nie posiadały, mundurowi przypominali o kluczowych zasadach bezpieczeństwa i wręczali maseczkę. Akcja spotkała się z dużym uznaniem ze strony mieszkańców. Mundurowi, którzy brali w niej udział, przyznali, że większość osób jest zdyscyplinowana i przestrzega aktualnych nakazów związanych z koronawirusem.

Pamiętajmy!

Za brak maseczki w tramwaju czy autobusie można dostać mandat w wysokości do 500 złotych. Jeśli natomiast zostanie skierowany wniosek do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nałożenie grzywny, kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Przypominamy, że od 10 października Gdańsk znajduje się w „Żółtej Strefie” Nowe ograniczenia z tym związane to:

  • Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, między innymi: w sklepach, na ulicach i placach oraz cmentarzach. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
  • Nakaz zasłaniania nosa i ust w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.
  • W obiektach handlowych i usługowych, na stacjach benzynowych i na targowiskach obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk.
  • W salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci.
  • Podczas mszy, które odbywają się w kościele uczestnicy muszą zasłaniać nos i usta. W przypadku mszy na wolnym powietrzu zachowanie 1,5 dystansu lub noszenie maseczki.
  • Nowe zasady w lokalach gastronomicznych, aby zachować bezpieczną odległość - na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 mkw. W lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.
  • Limit 75 osób na chrzcinach, weselach oraz imprezach okolicznościowych (od 17 października).
  • Limit osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych. W przestrzeni zamkniętej z udziałem 25 proc. publiczności (np. w kinach), a w plenerze maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 mkw.
  • Ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń do maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość minimum 100 m.
  • Zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.