Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

I etap VI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

Już 18.12.2012 r. rusza VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie " Bezpieczne i przyjazne pomorze – czyste miasto zależy od ciebie".

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

I etap konkursu rozpocznie się o godz. 10.00. W tym samym czasie w 11 gdańskich szkołach uczniowie otrzymają do rozwiązania test, składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania sprawdzą wiedzę uczniów z zakresu wiedzy ogólnej i ochrony środowiska. W tym roku do VI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie przystąpi 663 uczniów z 8 miast województwa pomorskiego, 272 z nich to uczniowie gdańskich placówek oświatowych. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu Olimpiady czuwać będą funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych oraz koordynatorzy szkolni.

Głównymi organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku i Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku. Partnerami Olimpiady są: Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Edukacji, Straże Miejskie i Gminne z województwa pomorskiego uczestniczące w konkursie i Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Olimpiada objęta została patronatem przez Wojewodę Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska oraz telewizję regionalną Pomorska.TV.