Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Grupa nieletnich piła alkohol na placu zabaw

Straż Miejska w Gdańsku

Strażnicy podjęli interwencję wobec 7 osób, spożywających na placu zabaw alkohol, z których 5 było nieletnich.

W dniu 11 lipca tuż po godzinie 19.00 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że kilkuosobowa grupa młodych ludzi, prawdopodobnie nieletnich, spożywa alkohol i pali papierosy na placu zabaw za kościołem niedaleko dworca PKS przy ul. 3 maja w Gdańsku. Na miejsce udał się patrol Straży Miejskiej, który stwierdził obecność 7 młodych osób oraz puszki z piwem na ławce i na ziemi. Okazało się, że dwóch mężczyzn to osoby pełnoletnie. Częstowali oni alkoholem 4 dziewczyny i jednego młodzieńca - wszyscy w wieku 14 - 15 lat. Do strażników podeszła też osoba, która była świadkiem spożywania alkoholu przez wszystkie młode osoby i zgłosiła ten fakt telefonicznie na numer alarmowy Straży. Strażnicy przewieźli wszystkie osoby na Komisariat VIII i przekazali Policji.