Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Grudniowa pomoc potrzebującym

Autor: Monika Domachowska
Zimniejsze miesiące w roku, nawet jeśli nie obfitują w śnieg i mróz, to i tak zwiększają zagrożenie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności. W tym czasie regularnie odwiedzają je strażnicy miejscy i próbują nakłonić do przyjęcia oferowanej pomocy.
Strażnik miejski stoi tyłem i patrzy w stronę koczowiska osób bezdomnych

Strażnicy patrolują miejsca niemieszkalne regularnie. Częstotliwość tych wizyt rośnie wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Wizytując altanki na terenie ogródków działkowych czy pustostany albo samodzielnie wykonane szałasy, mundurowi przedstawiają napotkanym w nim osobom możliwości wsparcia i starają się zachęcić je do skorzystania z oferty. Współdziałają w tym zakresie m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, policją oraz streetworkerami. W oparciu o wiedzę posiadaną przez wszystkich zaangażowanych w działania, na bieżąco aktualizowana jest gdańska mapa miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności.

W grudniu strażnicy odwiedzili miejsca niemieszkalne 416 razy. Napotkali tam 114 osób. W 38 przypadkach interwencje zakończyły się udzieleniem pomocy: odwiezieniem do pogotowia socjalnego, schroniska bądź noclegowni. W jednym przypadku na wniosek strażników do osoby w kryzysie bezdomności skierowano streetworkerów. W efekcie tych działań mężczyzna opuścił miejsce koczowania.

Pamiętajmy, że widząc osobę leżącą czy też kulącą się z zimna, należy zareagować. Nie bądźmy obojętni, nasza reakcja może pomóc uratować komuś życie. Przypominamy, że informacje o osobach w kryzysie bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30),
  • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. 986,
  • Policji, tel. 112.

Więcej informacji o formach wsparcia dla osób dotkniętych bezdomnością można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: tiny.pl/ckl17.