Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Gdański spis osób bezdomnych

Gdańska mapa bezdomności11 grudnia, w późnych godzinach wieczornych rozpocznie się w Gdańsku liczenie osób bezdomnych. W akcji udział weźmie ponad 100 osób z rożnych instytucji.

Liczenie osób bezdomnych odbywa się w ramach badania socjodemograficznego „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego” organizowanego przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Rejony badawcze zostały ustalone na podstawie mapy bezdomności, która przedstawia miejsca pobytu osób bezdomnych. Sprawdzane będą tzw. miejsca niemieszkalne tj. dworce, bocznice kolejowe, parki, skwery, kanały, zsypy, klatki schodowe, altanki działkowe oraz pustostany.

W badanie zaangażowani są pracownicy socjalni Centrów Pracy Socjalnej oraz Działu Osób Bezdomnych MOPR, Straż Miejska, Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, streetworkerzy, wolontariusze  z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek penitencjarnych i placówek służby zdrowia. Działania na terenie Gdańska koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W tym roku, w akcji weźmie udział również dwóch zastępców Prezydenta Miasta Gdańska – Piotr Grzelak Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej i Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Mieszkańcom przypominamy o możliwości zgłaszania do MOPRu lub Straży Miejskiej miejsc przebywania osób bezdomnych. Pamiętajmy, że noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych może skończyć się tragicznie. Telefon od mieszkańca wielokrotnie ratował czyjeś życie.

Podczas zimy działania służb miejskich mają charakter pomocowy, a nie represyjny. Osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa, pedagoga i pracowników socjalnych.