Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Gdańscy uczniowie bezpieczni w drodze do szkoły
Autor: Marta Drzewiecka
226 kontroli przeprowadzonych w rejonie szkół podstawowych, 117 patroli przy placówkach oświatowych, 928 uczniów na spotkaniach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu. Początek września upłynął strażnikom pod znakiem promowania właściwych zachowań na drodze.
Bezpieczna droga do szkoły 1200px

Od 2 do 13 września funkcjonariusze z siedmiu referatów objęli szczególnym nadzorem okolice 29 szkół podstawowych. Przy placówkach tych straż miejska wystawiła w ciągu dwóch tygodni 117 patroli. W ramach lekcji w szkołach strażnicy realizowali program edukacyjny ”Bezpieczna droga do szkoły”.

Podczas zajęć mundurowi rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie. Dzieci uczyły się między innymi podstawowych zasad, których należy przestrzegać na ulicy. Najmłodsi poznawali najważniejsze znaki drogowe, ćwiczyli też przechodzenie przez jezdnię. Jednak bezpieczeństwo w drodze do (i ze) szkoły, to nie tylko kwestie związane z ruchem drogowym. Dlatego też funkcjonariusze uświadamiali uczniom inne zagrożenia, które mogą wynikać na przykład z kontaktów z obcymi osobami lub agresywnymi zwierzętami.

Strażnicy, którzy patrolowali tereny przy placówkach oświatowych, podejmowali też interwencje wobec kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Nałożyli 6 mandatów, udzielili 16 pouczeń i wystawili 3 zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Niestety, nasi funkcjonariusze i tym razem mieli do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażali na niebezpieczeństwo inne osoby. Problemem nadal bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju). Mundurowi zwracali również uwagę rodzicom, którzy wraz z dziećmi przechodzili przez ulicę w miejscu niewyznaczonym, na przykład obok przejścia dla pieszych.

Oprócz tego funkcjonariusze 10 razy interweniowali w związku z przypadkami spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem (5 mandatów, 5 pouczeń). 6 razy mieli do czynienia z zaśmiecaniem terenu (3 mandaty, 3 pouczenia).

Gdańscy strażnicy przeprowadzili tegoroczne działania we współpracy z funkcjonariuszami 18 straży gminnych i miejskich z całego regionu. Akcję „Bezpieczna droga do szkoły” organizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Działania pomorskich straży koordynowała w tym roku Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim.