Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Finał Olimpiady

W czwartek 10 marca w siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się uroczysty finał Olimpiady „Wiedzy o Bezpieczeństwie”.

Zadaniem 25 finalistów będzie zaprezentowanie problematyki bezpieczeństwa w swojej okolicy, propozycję jego usprawnień, a także przekonanie jury co do słuszności swoich pomysłów. Zwycięzca otrzyma indeks wraz z opłaconym czesnym na dowolnie wybrany kierunek studiów w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Dodatkowymi nagrodami dla najlepszych uczestników konkursu są: laptopy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3 i mp 4, albumy, książki, a także inne ciekawe nagrody, w tym m.in. opłacony kurs na prawo jazdy kat. B.

Program uroczystości:

 • 8.00 – 14.00 prezentacje finałowe i obrona zawartych w nich tez przed komisją konkursową,
 • 14.00 – 14.30 przywitanie gości honorowych,
 • 14.30 – 15.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,
 • 15.30 – 16.00 Podsumowanie i omówienie.

Skład jury:

 1. Agnieszka Solecka – kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku (przewodniczący)
 2. Stanisław Sobaszek – specjalista ds. współpracy z regionem GWSH
 3. Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
 4. Marzena Kocik – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 5. Roman Liebrecht – Dyrektor Gdańskiego Związku Pracodawców Oddział w Tczewie
 6. Bogdan Dombrowski – Dyrektor Biura Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego
 7. Jarosław Kopczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Skład loży ekspertów:

 1. Bożena Możejko – wykładowca GWSH
 2. Robert Czekajski – Komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.