Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Finał konkursu plastycznego

"Przyroda moim Przyjacielem" to tytuł konkursu ekologicznego dla dzieci gdańskich szkół podstawowych, którego finał odbył się 26 listopada w siedzibie gdańskiej Straży Miejskiej.

Konkurs został zrealizowany w ramach programu edukacyjnego "Eko-Strażnik" prowadzonego przez Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. Do konkursu przystąpiło sześćdziesięcioro dziewięcioro dzieci z Szkół Podstawowych: nr 4, 11, 16 oraz 59. Oprócz pracowników Straży Miejskiej w Komisji Konkursowej znajdował się też pracownik naukowy Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk. Spośród wszystkich prac o tematyce ekologicznej wybrano laureatów, którymi są:

Wśród uczniów klas I-II szkół podstawowych:
  • I miejsce Paulina Mądrzejewska z SP 59
  • II miejsce Martyna Wejda z SP 59
  • III miejsce Sandra Darłak z SP59
wśród uczniów klas IV-V:
  • I miejsce Milena Lewandowska SP 4
  • II miejsce FIlip Sobolewski SP 11
  • III miejsce Damian Gdaniec SP 11
Nagrody laureatom wręczył Komendant Straży Miejskiej Leszek Walczak. Projekt dofinansowany ze środków "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" na rok 2010.