Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ferie zimowe ze Strażą Miejską

Już 1031 dzieci wzięło udział w zajęciach zimowych prowadzonych przez strażników z Referatu Profilaktyki.

Funkcjonariusze odwiedzają gdańskie domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe, centra zabaw i szpitale, gdzie edukują poprzez zabawę. Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą dowiedzieć się jak postępować ze zwierzętami. Uczą się, że posiadanie zwierzęcia niesie za sobą pewne obowiązki oraz poznają właściwe reakcje w sytuacji, gdy napotkają agresywnego psa. W zajęciach uczestniczy „Vigor” - jedyny strażnik rasy Golden Retreiver. Istotnym elementem spotkań jest zagadnienie bezpieczeństwa w czasie ferii. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwych zabaw zimowych. Dzieci są instruowane jak minimalizować ryzyko, które może wyniknąć z nieprzemyślanych zachowań. Uczą się jak prawidłowo reagować w przypadku urazu. Są też informowane o zagrożeniu związanym z używaniem fajerwerków. Zestaw „Autochodzik” jest przykładem kolejnego bloku tematycznego skierowanego dla najmłodszych. Podczas tych zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Uczą się prawidłowego zachowania na chodniku, przystankach autobusowych, w pojazdach komunikacji miejskiej. Mają okazję zasiąść za kierownicą mini-samochodzików w miasteczku symulującym ruch drogowy.

Ferie ze Strażą Miejską trwają do 30 stycznia. Do tej pory odbyło się 91 spotkań, w których udział wzięło 1031 dzieci.