Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Fajerwerki w Gdańsku legalne...

Fajerwerki w Gdańsku

31 grudnia i 1 stycznia to dni, kiedy na terenie Gdańska wolno używać wyrobów pirotechniczych.

Ponieważ w tych dwóch dniach używanie petard i fajerwerków staje się powszechne, Straż Miejska w Gdańsku apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w obchodzeniu się materiałami pirotechnicznymi. Przypominamy, że dzieci i młodzież mogą używać wyrobów pirotechnicznych tylko pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna. Oprócz tego w Polsce istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi... w art. 37 określa: "Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Strażnicy z Referatu Profilaktyki będą zwracać szczególną uwagę, czy petardy i inne fajerwerki nie są wystrzeliwane w inne dni niż w dozwolone oraz czy materiały pirotechniczne są sprzedawane zgodnie z prawem.