Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Fajerwerki w Gdańsku legalne

31 grudnia i 1 stycznia to dni, kiedy na terenie Gdańska wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

Dla wielu z nas używanie materiałów pirotechnicznych to przyjemność. Niestety taka zabawa może zakończyć się tragicznie. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, by móc stracić życie lub zdrowie.

W okresie świątecznym i w noc sylwestrową zwiększa się liczba osób, które kupują i używają materiałów pirotechnicznych. W tych dwóch dniach używanie petard i fajerwerków jest dozwolone i staje się bardzo popularne, szczególnie wśród osób niepełnoletnich. Na okolicznościowe użycie materiałów pirotechnicznych w pozostałe dni należy uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta Gdańska.

Straż Miejska w Gdańsku apeluje do rodziców i opiekunów osób nieletnich oraz do wszystkich, którzy używają fajerwerków i petard, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Kupując materiały pirotechniczne, trzeba zwrócić uwagę, czy są one dopuszczone do obrotu w naszym kraju, czy posiadają stosowny atest i instrukcję obsługi w języku polskim. Przed odpaleniem petardy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zapisami.

Porady bezpiecznego używania materiałów pirotechnicznych:

1. Dokonuj zakupów materiałów i wyrobów pirotechnicznych wiadomego pochodzenia. 2. Każde opakowanie jednostkowe powinno być zaopatrzone w trwały i czytelny napis w języku polskim i zawierać: oznaczenie, np. RAKIETA-PN-C-86061-II, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia, instrukcję obsługi, liczbę wyrobów w opakowaniu. 3. Używaj tylko wyrobów oznakowanych jako klasa I i II ( III klasa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w profesjonalnych pokazach pirotechnicznych). 4. Pamiętaj, że materiały pirotechniczne nie powinny być używane przez dzieci. 5. Przestrzegaj zakazu stosowania materiałów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń. 6. Przestrzegaj postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, w której określony jest sposób ich bezpiecznego użytkowania, 7. Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych z balkonów i tarasów. 8. Pamiętaj aby użyte przez ciebie wyroby pirotechniczne nie spowodowały pożaru.

Jak przypomina Grzegorz Pawlak, Naczelnik Wydziału Centrum Straży Miejskiej w Gdańsku dzieci i młodzież mogą używać wyrobów pirotechnicznych tylko pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działanie. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy z art. 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jest przestępstwem: „Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Za nieprzestrzeganie prawa z art.54 Kodeksu Wykroczeń, w związku z § 1,2 i 3Uchwały Nr XIX/587/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Gdańska, strażnicy miejscy mogą wystawić mandat w wysokości do 500zł.