Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Fajerwerki? Tak, ale tylko w Sylwestra!

Koniec roku kalendarzowego to czas, gdy wielu z nas dokonuje zakupu artykułów pirotechnicznych. Przypominamy, że ich używanie w miejscach publicznych dozwolone jest w Gdańsku tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Za odpalanie petard w pozostałe dni roku grozi wysoka kara do 500 złotych.

Dla wielu z nas używanie materiałów pirotechnicznych to przyjemność. Niestety taka zabawa może zakończyć się tragicznie. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, by móc stracić życie lub zdrowie. Przypominamy, że dzieci i młodzież mogą używać wyrobów pirotechnicznych tylko pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna. Oprócz tego w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedaż lub usiłowanie sprzedaży artykułów pirotechnicznych osobom małoletnim zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Sam obrót materiałami wybuchowymi wymaga koncesji. Zwolnione są od tego wyroby z grupy pirotechniki widowiskowej, które oznakowane są na opakowaniu odpowiednimi kodami klasyfikacyjnymi (1.4G lub 1.4S) oraz znakiem literowym NWP. Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie pod bezpłatny numer alarmowy 986 wszelkich przypadków sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim.