Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

EURO 2012 – sport i bezpieczna zabawa

Jak zadbać o bezpieczeństwo kibiców i mieszkańców w czasie EURO? To pytanie, na które odpowiadali specjaliści z wielu dziedzin, również strażnicy miejscy, podczas konferencji Safe Games Polska.

Strażnicy miejscy podejmują szereg działań mających na celu zredukowanie niepożądanych szkód, związanych z kibicowaniem podczas EURO. Mając na uwadze, że organizacja imprez sportowych zawsze wiąże się z szeregiem czynników ryzyka: duże spożywanie alkoholu, poczucie anonimowości oraz atmosfera rywalizacji – wszystko to sprawia, że ryzyko niepożądanych zachowań wzrasta. Dlatego też strażnicy podjęli współpracę z wieloma organizacjami stawiającymi sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa podczas EURO. Wnioskami z tych działań dzielono się na konferencji Safe Games, 6 czerwca 2012. Jednym z efektów współpracy jest wydanie ulotki wpisującej się w kampanię przeciwdziałania przemocy oraz zachęcanie do bezpiecznych zachowań, zarówno przy podejmowaniu kontaktów seksualnych, jak i spożywaniu alkoholu lub zakazanych prawnie narkotyków.

Ulotki będą dystrybuowane m.in. przez streetworkerów z Pomorskiego Domu Nadziei, w myśl zasady, że to właśnie młodzi ludzie najskuteczniej dotrą do swoich rówieśników.

Projekt Safe Games gościł już na największych imprezach sportowych świata, poczynając od zimowej Olimpiady w Salt Lake City, a kończąc na ostatniej zimowej Olimpiadzie w Vancouver. Tym razem realizowany jest podczas EURO 2012 w 5 polskich miastach, m.in. w Gdańsku.

[gallery link="file" columns="1" include="6032"]