Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

E-hulajnogi i UTO. O czym należy wiedzieć?

Autor: Marta Drzewiecka
Od 20 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. Ich egzekwowaniem zajmują się również strażnicy miejscy. W najbliższym czasie planujemy działania, podczas których sprawdzimy jak znajomość nowych zasad wygląda w praktyce.
Hulajnogi zaparkowane w sąsiedztwie dworca Wrzeszcz Główny

Wprowadzona w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Ich użytkownicy to kierujący pojazdami.

Dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego to 20 km/h. Osoby poruszające się hulajnogą elektryczną i UTO muszą korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy ich nie ma, użytkownicy e-hulajnóg (ale tylko oni!) mogą skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych i UTO wyjątkowo mogą też poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale tylko wówczas gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi (pasa) dla rowerów. Na chodniku obowiązuje ich: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.

Wiek i wymagane uprawnienia:

Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną i UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. W żadnym wypadku nie powinny z nich korzystać na drodze publicznej. Nawet w obecności dorosłego opiekuna.

Do kierowania hulajnogą elektryczną i UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dokumentów tych nie wymaga się od osób, które ukończyły 18 lat.

Hulajnogi porzucone przy chodniku

Postój hulajnóg elektrycznych i UTO:

Pojazdy można zostawić na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu, które wcześniej wyznaczył zarządca drogi. W przypadku jego braku pojazdy muszą być pozostawione:

  • jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  • równolegle do krawędzi chodnika,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnogę elektryczną można usunąć z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zakazane i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Co jest zabronione:

  • kierowanie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • ciągnięcie lub holowanie innego pojazdu,
  • przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
  • czepianie się pojazdów.

Ustawa uporządkowała też zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch. Są to urządzenia lub sprzęty sportowo-rekreacyjne przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, np. rolki, wrotki, deskorolka. Można się nimi poruszać po drodze dla rowerów lub po chodniku i drodze dla pieszych. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno na chodniku, jak i drodze dla pieszych obowiązują nas te same zasady co użytkowników e-hulajnóg i UTO, a więc: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.

Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch nie są potrzebne żadne uprawnienia. Nie ma też ograniczeń wiekowych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych czy UTO.