Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dzikie zwierzęta w mieście

Autor: Monika Domachowska
Lisy, dziki, jeże, sarny – to tylko niektóre spośród zwierząt, które można spotkać w mieście. Jak się wówczas zachować? Czy je dokarmiać? A może spróbować przepłoszyć? Między innymi tym zagadnieniom jest poświęcony program profilaktyczny prowadzony przez gdańskich strażników miejskich.
strażnik prowadzi szkolenie dla dzieci

„Postępowanie ze zwierzętami – Uważaj – Dzikie zwierzęta w mieście” to program, który został zainicjowany przez Straż Miejską w Gdańsku w październiku ubiegłego roku. Ma on na celu zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego zachowania w kontaktach z dzikimi zwierzętami w mieście i uświadomienie zagrożeń występujących z ich strony. Strażnicy rozpoczynają zajęcia od informacji nt. prawidłowych zachowań w kontaktach z obcymi zwierzętami domowymi. Ćwiczą przy tej okazji z dziećmi bezpieczne pozycje drzewa i żółwia – na wypadek agresji ze strony mniejszego lub większego psa. Pozycje te nie mają jednak zastosowania w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Mundurowi następnie opowiadają skąd się wzięły dzikie zwierzęta w mieście, gdzie lubią przebywać, czym się żywią, jak zachować się w kontakcie z nimi. Posiłkują się przy tym nie tylko zdjęciami zwierząt, ale także nagraniami ich odgłosów oraz prezentacją multimedialną. Na koniec dzieci zapoznają się z numerami alarmowymi służb i instytucji odpowiedzialnych za pomoc zwierzętom, w tym także z numerem straży miejskiej (986).

ćwiczenia w przedszkolu

Podczas zajęć najmłodsze dzieci otrzymują kolorowanki przygotowane przez straż miejską, zatytułowane „Dzikie zwierzęta w mieście”. Kolorowanki mają walor edukacyjny, ponieważ pod obrazkami zwierzęta zwracają się do kolorujących je dzieci z informacjami na temat tego, jak postępować w kontaktach z nimi. Na kolejnych stronach można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania dlaczego dzikie zwierzęta można spotkać w mieście, czy należy je dokarmiać, jak pilnować psów podczas spaceru, co zrobić, gdy znajdzie się młode zwierzątka.

strażnik wręcza dziecku kolorowankę.JPG

Książeczka dostarcza też informacji na temat tego, kiedy należy pomóc zwierzęciu – m.in. wówczas, gdy ma widoczne rany, nie reaguje na otoczenie, istnieje podejrzenie, że uderzył w nie samochód lub zostało postrzelone. Funkcjonariusze zazwyczaj ogłaszają też konkurs na trzy najciekawiej wykonane kolorowanki. Konkurs rozstrzygają podczas kolejnej wizyty w danej placówce.  

Ponadto Straż Miejska w Gdańsku przygotowała ulotki skierowane do dorosłych, a dotyczące zasad postępowania z dzikimi zwierzętami w mieście. Ulotki zawierają numery telefonów do wszystkich instytucji, które pomagają rannym lub zagubionym zwierzętom.  

dzieci kolorują obrazek

Program „Postępowanie ze zwierzętami – Uważaj – Dzikie zwierzęta w mieście” jest skierowany do przedszkolaków, uczniów oraz do seniorów. Zajęcia prowadzone przez strażników miejskich można umówić, kontaktując się z Referatem Profilaktyki: tel. 58 301 30 11 wew. 116.