Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Dzikie Zwierzęta" na wielkim ekranie

Autor: Andrzej Hinz
Na co dzień funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki prowadzą zajęcia dla dzieci w placówkach edukacyjnych. Tym razem zamienili salę lekcyjną na kinową w Cinema 1. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4-5 ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku. W sumie na seansie i prelekcji było 62 uczniów. To już trzecie kino z którym współpracują strażnicy miejscy.
strażnicy podczas zajęć w kinie

Podczas tych specjalnych zajęć, strażnicy przygotowali dla dzieci dwa moduły programowe: "Postępowanie ze zwierzętami" oraz "Dzikie zwierzęta w mieście". W ramach pierwszego modułu, uczestnicy dowiedzieli się, jak zachować się w przypadku spotkania z agresywnym psem, zdobywając niezbędne umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Drugi moduł poświęcono natomiast zagrożeniom związanym z kontaktami z dzikimi zwierzętami w miejskiej przestrzeni oraz sposobom bezpiecznego reagowania w takich sytuacjach. Inicjatorem tego nietypowego spotkania był dyrektor kina, który postanowił zaprosić funkcjonariuszy w celu promowania zasad bezpieczeństwa wśród dzieci.

Program "Postępowanie ze zwierzętami – Uważaj – Dzikie zwierzęta w mieście" skierowany jest nie tylko do dzieci, ale także do przedszkolaków, uczniów oraz seniorów. Jest to innowacyjna inicjatywa, mająca na celu edukację społeczną i zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych z kontaktami ze zwierzętami oraz sposobów ich unikania.

strażnik z uczniami w kinie

Na uwagę zasługuje fakt, że strażnicy miejscy podjęli współpracę z kolejnym, trzecim już kinem, co może otworzyć nowe możliwości promowania bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez wykorzystanie różnorodnych przestrzeni edukacyjnych. Osoby, które chciałyby skorzystać z podobnych zajęć lub dowiedzieć się więcej na temat programu, mogą skontaktować się z Referatem Profilaktyki pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 116.