Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dzień wagarowicza

WzmożonPatrol Straży Miejskieje patrole Straży Miejskiej w pierwszy dzień wiosny.

21 marca, pierwszy dzień wiosny, nazywany jest potocznie "dniem wagarowicza". Patrole Straży Miejskiej będą tego dnia szczególnie czuwać nad bezpieczeństwem młodzieży przebywającej poza szkołą.

Referat Profilaktyki, który oprócz spotkań edukacyjno-profilaktycznych w szkołach patroluje rejony szkół i miejsca zagrożone demoralizacją, wystawi swoje patrole w dzielnicach: Siedlce, Orunia, Sobieszewo, Stogi i Krakowiec. Tzw. „patrol szkolny”, czyli wspólny patrol strażników i policjantów będzie pełnił swoją służbę w rejonie Wrzeszcza. Także pozostałe patrole Straży będą w środę zwracać baczną uwagę na młodzież zbierającą się w miejscach publicznych, a szczególnie na spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 oraz zakłócanie spokoju i porządku.